โครงการเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม Lertlah Kanchanapisek School April Camp 2012 “Back to the Future”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 24 เมษายน 2555 10:08:32 น.
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -27 เมษายน 2555 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดโครงการเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม Lertlah April Camp 2012 โดยในปีการศึกษานี้ โรงเรียนฯ จัดการเรียนการสอนใน Theme “Back to the Future” เพื่อมุ่งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้แก่นักเรียน เพื่อคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ผู้คนและสัตว์โลกรวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านหลากหลายกิจกรรมในรูปแบบของการผจญภัยและการจำลองสถานการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่

โครงการเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม Lertlah April Camp 2012 ดำเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการครบวงจร โดยมีคุณครูฝ่ายต่างประเทศดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหลักเป็นภาษาอังกฤษ และมีการเสริมบทเรียนในชั่วโมงภาษาไทยเพื่อบูรณาการเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรภาคภาษาไทยอีกด้วย นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจ พัฒนาการทางด้านร่างกาย สมองและสติปัญญาให้มีความกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ รู้จักใช้เวลาที่จำกัดอย่างมีค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก โรงเรียนพระราชทานในระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 และเป็นโรงเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาเป็นหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจะเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Action Learning) เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่จะทำให้ภาษาอังกฤษติดตัวนักเรียนตลอดไปโดยไม่เน้นการท่องจำ ฝึกฝนให้นักเรียนได้รับรู้เป็นภาษาอังกฤษ (Perception in English)และคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Thinking English Speaker) โดยโรงเรียนฯ ได้คัดเลือกคุณครูชาวต่าวประเทศที่เป็น Native English Speaker เข้าสอนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 17

ในปีการศึกษา 2555 นี้ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนในเวลาทำการ ได้ที่ โทร. 02-894-5400-9 E-mail: kanchana@lertlah.com

ติดต่อ:
Lertlah Kanchanapisek School (English Program)
โทร. 02-894-5400-9 E-mail: kanchana@lertlah.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง