สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดอบรม เรื่อง “QFD ออกแบบและผลิตอย่างไรให้ตรงใจลูกค้า?”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2548 13:59:54 น.
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดอบรม
วันที่  21  ตุลาคม  2548
หลักสูตร  “QFD ออกแบบและผลิตอย่างไรให้ตรงใจลูกค้า”
Quality  Function  Deployment (QFD)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดอบรม เรื่อง “QFD ออกแบบและผลิตอย่างไรให้ตรงใจลูกค้า?” ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปสู่กระบวนการผลิตอย่างสมบูรณ์  การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของเทคนิค Quality  Function  Deployment (QFD) และได้ทราบถึงกระบวนการรับฟังเสียงจากลูกค้า (Voice of Customer : VOC) จนถึงถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปสู่ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ “สร้างบ้านแห่งคุณภาพ” หรือ House of Quality โดยมีวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร และฝึกปฏิบัติ

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพรพิมลพรรณ/ชัยวัฒน์/ชุษฎา ฝ่ายปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร.0-2619-5500 ต่อ 581-585 โทรสาร 0-2619-8071 หรือ www.ftpi.or.th คลิ๊กที่ Training & Consulting (Public Training) E-mail : training@ftpi.or.th--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง