กสิกรไทยออกสินเชื่อมินิช็อป หนุนเปิดร้านค้าขนาดเล็ก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2547 09:04:48 น.
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--ธ.กสิกรไทย

กสิกรไทยหนุนเอสเอ็มอีต่อเนื่อง ออกสินเชื่อมินิช็อป ปล่อยกู้ให้คนไทยเปิดร้านค้าของตนเอง วงเงินกู้รายละ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย MRR +2.75% ต่อปี ตั้งเป้าปล่อยกู้ 500 ล้านบาท

นายพิพิธ  เอนกนิธิ  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิภัชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ได้เปิดให้บริการสินเชื่อมินิช็อป (Minishop Financing) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทยได้มีร้านค้าและธุรกิจของตนเอง รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กที่ซื้อ-ขายเป็นเงินสด  เช่น ร้านซักอบรีด ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านขายผลไม้/ผักสด/ดอกไม้ ร้านขายเสื้อผ้า ห้องเช่า ร้านขายวัสดุก่อสร้าง และร้านค้าปลีกเครื่องอุปโภคบริโภค

โดยผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในกรุงเทพฯและปริมณฑลมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีสามารถขอสินเชื่อกับธนาคารได้ แม้ว่าไม่มีเอกสารแสดงรายได้จากประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนใบแสดงรายการเดินบัญชี (Bank Statement) และงบกำไรขาดทุน แต่ต้องมีสถานที่ประกอบการที่มีที่ตั้งแน่นอน และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ธนาคารจะให้กู้ในรูปแบบเงินกู้ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือหนังสือค้ำประกันในวงเงินรวมกันไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีอัตราต่ำสุดบวก 2.75% (MRR+2.75%) ภายในระยะเวลา 5 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ ซึ่งธนาคารได้ตั้งเป้าปล่อยกู้สินเชื่อมินิช็อปภายในเดือนมิถุนายน 2548 ไว้ประมาณ 500 ล้านบาท

นายพิพิธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงผู้ผลิตที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศได้ โดยในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้ออกบริการด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกระดับ เช่น สินเชื่อโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Financing) สำหรับกลุ่มลูกค้าโอท็อป ในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 แสนบาท สินเชื่อ KBANK SMEs สำหรับเอสเอ็มอีทุกขนาด และล่าสุดคือ สินเชื่อมินิช็อป สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านค้าขนาดเล็ก

รังษี บูรณประภาพงศ์

ฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การ ธนาคารกสิกรไทย

โทรศัพท์ 0 2470 2655 โทรสาร 0 2470 2746
e-mail: rungsee.b@kasikornbank.com
www.KASIKORNBANK.com--จบ--
--อินโฟเควสท์ (นท)--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง