ประกาศรับสมัครสอบตรง มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ (University of Edinburgh)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 14:33:25 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--แมคดูเคชั่น

ประกาศรับสมัครสอบตรง มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ (University of Edinburgh)ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 นี้ มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ จะจัดสอบเข้าตรงสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อ หลักสูตรปีหนึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติ (Foundation) สำหรับเข้าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

- BEng Chemical Engineering
- BEng Civil Engineering
- BEng Electrical Engineering (or BEng Electronics)
- BEng Electronics and Computer Science (or and Software Engineering)
- BEng Mechanical Engineering (or with Renewable Energy
- BEng Structural Engineering with Architecture
- BEng Structural and Fire Safety Engineering
- BSc Biological Science, Biochemistry, Genetics, etc
- BSc Chemistry, BSc Mathematics, BSc Physics

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดรับนักเรียนไทยเข้าเรียนในสาขา Accounting, Architecture, Business, Economics, English Language, Law และ Political Science นักเรียนที่สนใจ กรุณาติดต่อสมัครสอบและขอรับตัวอย่างข้อสอบได้ที่ แมคดูเคชั่น — สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน (ไม่มีค่าสมัครสอบใดๆทั้งสิ้น) ค่าเรียนสำหรับหลักสูตรจะประมาณ 8 แสนบาทต่อปี และค่าครองชีพประมาณ 5-6 แสนบาทต่อปี อนึ่ง หลักสูตรนี้จะไม่มีทุนการศึกษาใดๆทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ได้รับการจัดอันดับจาก QS 2011 ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 20 ของโลก หรือที่ 5 ในยุโรป ศิษย์เก่าและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ Peter Higgs เจ้าของทฤษฎีอนุภาคฮิกซ์, Ian Wilmut ผู้โคลนแลลี่, Maxwell บิดาแห่งทฤษฎีแมเหล็กไฟฟ้า, Joseph Black ผู้ค้นพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, Alexander Graham Bell ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์, Charles Darwin เจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการ ฯลฯ

คุณสมบัติ: กำลังศึกษาหรือจบม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แมคดูเคชั่น - สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
อีเมล์: info@mcducation.org
โทรศัพท์: 02 655 1300
เวบไซต์: www.mcducation.org
ที่อยู่: 29 อาคารวานิสสา ชั้น 19 (BTS ชิดลม) เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม.10330
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง