การเดินทางสู่ IP NGN สรรค์สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาสู่เครือข่ายแห่งอนาคตบนมาตรฐานไอพี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 สิงหาคม 2548 15:00:55 น.
กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง

การเสนอบริการเชื่อมโยงเครือข่ายเคยเป็นหัวใจหลักของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในอดีต แต่ทว่าในปัจจุบัน ผู้ให้บริการในทุกตลาดจำเป็นที่จะต้องมองไปข้างหน้า เพื่อนำเสนอบริการใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มรายได้ สร้างจุดขายที่แตกต่าง และเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้า  ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ปรับใช้แนวทางที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses - OpEx) และค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures - CapEx) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร และในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้ ผู้ให้บริการจำเป็นที่จะต้องเพิ่มอำนาจในการควบคุมระบบเครือข่ายและบริการต่างๆ ที่รันอยู่บนเครือข่ายเพื่อให้สามารถควบคุมธุรกิจได้อย่างดียิ่งขึ้นในสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ผู้ให้บริการเครือข่ายต้องการโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของลูกค้าได้ด้วยต้นทุนที่ประหยัด และเข้าถึงโอกาสทางด้านธุรกิจในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายพร้อมๆ กันไปด้วย ทั้งในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ และลูกค้าประเภทค้าส่ง ตัวอย่างเช่น ในตลาดผู้ใช้ทั่วไป ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างสดใสก็คือ เกม, การบันทึกภาพวิดีโอบนเครือข่าย, video on demand (VoD), เครือข่าย Wi-Fi และบริการไร้สาย  ส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็มีแนวโน้มที่จะสนใจและใช้บริการเอาต์ซอร์ส เช่น บริการโฮสติ้ง และบริการรักษาความปลอดภัย  ในขณะเดียวกัน องค์กรขนาดใหญ่จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นสำหรับ virtual private network (VPN) ในเลเยอร์ 2 และ 3, การเข้าถึงระยะไกล (remote access), การจัดเก็บข้อมูล, การรักษาความปลอดภัย และอีเธอร์เน็ต   ส่วนผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะพยายามแสวงหารายได้จากการค้าส่งระบบแอ็กเซส, โทรศัพท์ในพื้นที่และโทรศัพท์ทางไกล และบริการต่างๆ เช่น การจัดหาพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์, การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย, การถ่ายโอนข้อมูล และการนำเสนอคอนเทนต์

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดเหล่านี้  ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถพัฒนาเพื่อรองรับบริการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้และความจงรักภักดีของลูกค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses - OpEx) และค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures - CapEx) โดยทั่วไปแล้ววงการอุตสาหกรรมจะเรียกโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตนี้ว่า เครือข่ายแห่งอนาคต (next-generation network - NGN) ซึ่งทุกฝ่ายล้วนมีความเห็นตรงกันว่า ไอพี (IP) จะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับเครือข่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหลายๆ ฝ่ายในอุตสาหกรรมได้ให้คำจำกัดความของคำว่า NGN ไว้อย่างแคบๆ โดยครอบคลุมเฉพาะส่วนเล็กๆ ของการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการ  แต่ซิสโก้จะมองในมุมที่กว้างขวางรอบด้านมากกว่า นั่นคือ NGN บนมาตรฐานไอพี จะครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องแก้ไข โดยเราเชื่อว่า IP NGN จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายในวงกว้าง ซึ่งไม่ได้มีผลเฉพาะตัวระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจทั้งหมด

นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายนี้ยังไม่ได้มีจุดจบอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างตายตัว กล่าวคือ IP NGN เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะเดียวกับแผนงานทางด้านธุรกิจและบริการของผู้ให้บริการนั่นเอง ทั้งนี้เครือข่ายดังกล่าวต้องสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ ดังนั้น “IP NGN” หมายถึง เครือข่ายที่นอกจากจะนำเสนอและจัดการ บนทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการสื่อสารด้านเสียง วิดีโอ และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องสามารถขยายและปรับตัวให้รองรับทางเลือกทางด้านการสื่อสารใหม่ๆ ที่ย่อมได้รับการพัฒนาและวิวัฒนาการต่อไปในอนาคตได้ดีอีกด้วย

สำหรับผู้ให้บริการหลายรายได้พัฒนาสู่เครือข่าย IP NGN กันบ้างแล้ว ถึงแม้ว่าจะใช้คำศัพท์ที่ต่างออกไปสำหรับ NGN แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการจะใช้แนวคิดพื้นฐานเดียวกันในวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ตัวอย่างเช่น AT&T กำลังพัฒนา NGN ภายใต้โครงการ “Concept of One, Concept of Zero” ในขณะที่ British Telecom เรียก NGN ว่า “เครือข่ายสำหรับศตวรรษที่ 21”  ทั้งนี้ผู้ให้บริการแต่ละรายจะพัฒนาไป  สู่เครือข่าย IP NGN ตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้านธุรกิจและกฎระเบียบ

การพัฒนาเครือข่าย IP NGN เป็นระยะๆ เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด สำหรับรองรับการนำเสนอบริการที่สัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่นบนเครือข่ายที่สามารถรับรู้แยกแยะการทำงานของบริการแต่ละประเภทได้  เครือข่าย IP NGN แบบชาญฉลาดนี้จะเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้ให้บริการในการนำเสนอบริการขั้นสูงที่รองรับสื่อต่างๆ ทั้งหมดให้แก่ลูกค้า โดยผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สายที่ปลอดภัยและกลมกลืน

การผนวกรวมคือหัวใจสำคัญของ IP NGN

สำหรับเครือข่าย IP NGN ประกอบด้วยการผนวกรวม (Convergence) พื้นฐานใน 3 ส่วน สำหรับผู้ให้บริการในปัจจุบัน:

การผนวกรวมแอพพลิเคชั่น—การผนวกรวมบริการใหม่ๆ ทางด้านข้อมูล เสียง และวิดีโอ บนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์เดียวกัน

การผนวกรวมบริการ—ผู้ให้บริการกำลังพัฒนาไปสู่การนำเสนอ “Triple Play ทุกที่ทุกเวลา”   ซึ่งผนวกรวมบริการด้านเสียง วิดีโอ ข้อมูล และบริการไร้สายเข้าด้วยกัน  การผนวกรวมบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการเข้าถึงและควบคุมเครือข่ายที่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย และทำงานร่วมกับสื่อเครือข่ายใดๆ ได้อย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นโมบายล์, ไวร์เลส, เคเบิล, DSL หรืออีเธอร์เน็ต

การผนวกรวมเครือข่าย—ผู้ให้บริการกำลังพัฒนาจากแนวทางการติดตั้ง จัดการ และดูแลรักษาหลายๆ เครือข่ายที่รองรับแต่ละบริการ ไปสู่แนวทางการนำเสนอบริการทั้งหมดบนเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งโดยมากเป็นเครือข่ายบนมาตรฐาน IP Multiprotocol Label Switching (IP MPLS)

แน่นอนว่าผู้ให้บริการแต่ละรายจะจัดลำดับความสำคัญของการผนวกรวมเหล่านี้ในลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของตน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมุ่งเน้นการผนวกรวมบริการ ในขณะที่ผู้ให้บริการเคเบิลจะมุ่งเน้นการผนวกรวมแอพพลิเคชั่นเป็นหลัก

ส่วนวิสัยทัศน์และสถาปัตยกรรมทางด้าน IP NGN ของซิสโก้ จะรองรับการผนวกรวมหลักๆ ทั้ง 3 ส่วน (ดูภาพประกอบ)

ผู้ให้บริการทั่วโลกกำลังสร้างเครือข่ายที่ช่วยขยายช่องทางรายได้ ไม่ใช่เพียงแค่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลเท่านั้น  สถาปัตยกรรมและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ IP NGN ของซิสโก้ จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างรายได้จากบริการใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการนำเสนอประสบการณ์ด้านเครือข่าย  ที่เป็นมากกว่าการเชื่อมต่อและการถ่ายโอน แต่รวมถึงการเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นและเครือข่ายเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการให้บริการด้านโทรคมนาคม

ส่วนผลงานการพัฒนาล่าสุดของซิสโก้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับเลเยอร์การควบคุมบริการ (Service Control Layer) และเลเยอร์เครือข่ายที่ปลอดภัย (Secure Network Layer) นับเป็นเครื่องตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซิสโก้ในการสร้าง จัดหา และร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนเครือข่ายที่มีอยู่ให้กลายเป็นเครือข่าย IP NGN ที่ช่วยสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ

IP NGN ของซิสโก้: เลเยอร์การควบคุมบริการ (Service Control Layer)

ดังนั้นเพื่อให้สามารถผนวกรวมบริการได้อย่างแท้จริง บริษัทจะต้องควบคุม จัดทำบิล และบริหารจัดการบริการบนสื่อสำหรับการเข้าถึงที่มีอยู่หลากหลายประเภทได้  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ซิสโก้และพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีจึงได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงกรอบโครงสร้างสำหรับการแลกเปลี่ยนบริการ (Service Exchange Framework) แบบเปิดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มความสะดวกและควบคุมการเชื่อมต่อของลูกค้า เพื่อใช้บริการไอพีผ่านเครือข่ายแบบใช้สายและแบบไร้สายได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องประเภทของแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ Cisco Service Control Application Suite ซึ่งรันบนเอ็นจิ้นสำหรับการควบคุมบริการ ประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ 3 โปรแกรม ได้แก่ Service Control Application สำหรับการตรวจสอบบริการของผู้ใช้, Cisco Collection Manager สำหรับการเรียกดูและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริการ และ Cisco Subscriber Manager สำหรับการกำหนดบัญชีและควบคุม แทรฟฟิกของผู้ใช้แต่ละราย

องค์ประกอบใหม่ๆ ในกรอบโครงสร้างสำหรับการแลกเปลี่ยนบริการเหล่านี้ เสริมรับกับความสามารถของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco Mobile Exchange (CMX) ซึ่งรองรับการสื่อสารระหว่างเครือข่ายวิทยุกับบริการอินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย ไอพี โดย CMX จะทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น และผู้ติดตั้งระบบ สามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นที่ยืดหยุ่น เพื่อนำเสนอบริการด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สาย

IP NGN ของซิสโก้: เลเยอร์เครือข่ายที่ปลอดภัย (Secure Network Layer)

รากฐานของเครือข่าย IP NGN ก็คือ เลเยอร์เครือข่ายที่ปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบในส่วนของลูกค้า, การเข้าถึง/การผนวกรวม, IP MPLS ที่ชาญฉลาด และส่วนแกนกลางที่รองรับหลากหลายบริการ โดยมีองค์ประกอบสำหรับการรับส่งข้อมูลและการเชื่อมต่อขนาบอยู่ด้านล่างและด้านบน  ในปัจจุบัน เลเยอร์เครือข่ายที่ปลอดภัยกำลังเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐาน เมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้  ตัวอย่างเช่น มีการผนวกรวม IP MPLS ไว้ในแต่ละส่วนของเครือข่าย ในขณะที่ส่วนรอบนอกและส่วนแกนกลางของเครือข่ายได้รับการผนวกรวมเพิ่มมากขึ้น โดยมีการแบ่งปันความสามารถของแต่ละส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ให้บริการ

ซิสโก้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสื่อสาร IP MPLS ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับเครือข่าย  ไอพีขนาดใหญ่ในอนาคต ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา IP MPLS ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลจักรสำคัญสำหรับการผนวกรวมเครือข่าย ซิสโก้มีลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการมากกว่า 250 รายทั่วโลกที่ติดตั้ง IP MPLS และเนื่องจากลูกค้าเหล่านี้ได้เลือกใช้โซลูชั่น IP MPLS ที่ชาญฉลาดของซิสโก้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ได้เข้าร่วมการเดินทางสู่ IP NGN ในอนาคต

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและองค์กรด้านการวิจัยทั่วโลกกำลังรับ Cisco CRS-1 เข้าใช้ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่ายไอพี และนำเสนอบริการมัลติมีเดียขั้นสูง ตัวอย่างเช่น:

SOFTBANK BB Corp ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์และคอนเทนต์ในญี่ปุ่น (ผู้ให้บริการ Yahoo!BB) ได้เลือกใช้ Cisco CRS-1 เพื่อทำหน้าที่เป็นคอร์เราเตอร์ในส่วนแบ็คโบนสำหรับเครือข่าย IP NGN  ทั้งนี้ SOFTBANK มุ่งเน้นบริการต่างๆ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, video-on-demand และเกมออนไลน์

SuperSINET เครือข่ายวิจัยด้านการศึกษาระดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีแผนที่จะติดตั้ง Cisco CRS-1 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นระบบเราติ้งในส่วนคอร์ เพื่อรองรับการวิจัยด้านกริดคอมพิวติ้ง, ซูเปอร์คอมพิวติ้ง และแอพพลิเคชั่นทางด้านวิทยาศาสตร์

Pittsburgh Supercomputing Center ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับชั้นนำ กำลังประเมินประสิทธิภาพของ IP NGN โดยใช้ Cisco CRS-1 เพื่อตรวจวัดระดับประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต

Telecom Italia กำลังทดลองใช้งาน CRS-1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานเครือข่ายสำหรับการนำเสนอแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียขั้นสูงให้แก่ลูกค้า  จนถึงปัจจุบันนี้ CRS-1 สามารถรองรับความต้องการสูงสุดของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่นทางด้านบริการ และคาดหมายว่า CRS-1 จะเป็นองค์ประกอบหลักในเครือข่าย IP NGN ของ Telecom Italia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ข่าวโดย

สุจิตรา โกวิทวณิชกานนท์                      อุษณีย์  เอื้ออริยะทรัพย์

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด       บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

โทร: 0 2263 7055 (สายตรง)               โทร: 0 2971 3711

โทรสาร: 0 2253 8440                     โทรสาร: 0 2521 9030

อีเมล์: skovitwa@cisco.com                อีเมล์: Utsanee@pc-a.co.th--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง