มรภ.อุดรธานีทึ่ง นสพ.อ่างแก้ว ม.เชียงใหม่ พร้อมดูงานสื่อดิจิตอลม.แม่โจ้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 11:22:53 น.
กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานีขอดูงานม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ทึ่งเทคโนโลยีก้าวไกล เล็งหาแนวทางร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่า “คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาจำนวนกว่า 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว และสถานีวิทยุ F.M. 100 MHz. ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิทยุ โทรทัศน์ และสตูดิโอถ่ายภาพคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ได้เป็นอย่างดี

ดร.จิรภรณ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รู้สึกยินดี และดีใจที่ได้รับต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ F.M.100 MHz. และหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์ คณะการสื่อสารมวลชน ยินดีที่จะหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป

รศ.จักรภพ วงศ์ละคร คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นคณะใหม่ที่เปิดสอนสาขาการสื่อสารดิจิตอล ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากกรณีศึกษา ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้

สำหรับการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ด้านนิเทศศาสตร์ และเรียนรู้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย และนำมาปรับตัวก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 — 21 ธันวาคม 2555 มีคณาจารย์เข้าร่วมประกอบด้วยอาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์ อาจารย์สุพรรษา ปัญญาทอง และอาจารย์นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน,

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง