ลมประจำฤดูกาล และ ลมประจำถิ่น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2547 10:53:21 น.
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ลักษณะอากาศถูกควบคุมโดยการหมุนเวียนของกระแสอากาศประจำฤดูกาล และเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะประจำถิ่นของพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้นลมที่เราควรรู้จักแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ลมประจำฤดูกาล และลมประจำถิ่น

ลมประจำฤดูกาล เป็นลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ช่วงระยะเวลาอย่างน้อยตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป เช่น ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมใต้ ลมเหนือ ลมตะวันตก ซึ่งลมเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสภาวะอากาศของแต่ละภาคของประเทศไทยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของภาคนั้น ๆ สำหรับ ลมประจำถิ่น เป็นลมที่เกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ลมภูเขา ลมหุบเขา จะเกิดขึ้นบริเวณเทือกเขา ลมบก ลมทะเล จะเกิดขึ้นบริเวณใกล้ชายฝั่ง--จบ--

ADVERTISEMENT