ขอเชิญเที่ยวงาน นมัสการองค์พระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 10:19:26 น.
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--เทศบาลตำบลห้วยเม็ก

ชาวอำเภอห้วยเม็ก ได้มีการก่อสร้างองค์พระธาตุจำลองห้วยเม็ก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในพิธีมอบสัญญาบัตรพัดยศ แด่พระเถรานุเถระเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัดทั่วภาคอีสาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม โดยมีพระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธาน เห็นซากปรักหักพังเกิดสลดใจอยากได้ไปกราบไหว้บูชา แต่ที่ประชุมสงฆ์ให้มีการเสี่ยงทาย ผลการเสี่ยงทายได้วัดธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

หลวงพ่อพระครูสถิตธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จึงได้ขอรับซากปรักหักพัง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระเทพรัตนโมลี นำมาไว้ที่วัดธรรมพิทักษ์ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๐ จากแรงศรัทธาคณะสงฆ์และประชาชนชาวห้วยเม็ก จึงมีการติดต่อขอที่ราชพัสดุแห่งนี้ พร้อมแบบแปลนพระธาตุพนมจำลองจากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ โดยขณะนั้นมี ฯ พณ ฯ ขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประสานงาน พิธีวางศิลาฤกษ์ จึงเกิดขึ้นในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๓)

ทุกปีเมื่อขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๓ ชาวอำเภอห้วยเม็กจึงมีงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองเป็นประจำปี มีพระบรมสารีรีกธาตุมาประดิษฐ์ฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ขณะนี้การก่อสร้างเหลือเฉพาะยอดฉัตรจึงได้มีพิธียกยอดฉัตรในโอกาสต่อไป โดยมีพระครูโสภณธรรมอุดม เป็นผู้ดูแลพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก

กิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกปี

๑. งานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ทุกปีในวัน ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปีจะมีงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ๑๐ วัน ๑๐ คืน จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่องค์พระธาตุพนม มีขบวนอัญเชิญที่สวยงามยาวเหยียดของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมพิธี มีพี่น้องจาก สปป.ลาวได้เดินทางมาร่วมพิธี มีการพิธีสู่ขวัญพี่น้องสองฝั่งโขง และชมการแสดงในพิธีเปิดงานนมัสการทุกปี

๒. พิธีบวชชี-พราหมณ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาในงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก กราบนิมนต์คณาจารย์เป็นองค์วิทยากรให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชน

๓. พิธีสู่ขวัญข้าวในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของพี่น้องชาวอำเภอห้วยเม็กทุกๆ ปีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวห้วยเม็กจะได้นำเอาข้าวที่ได้มารวมกันเพื่อบริจาคทาน ขอบคุณแม่โพสพที่ให้ข้าวให้น้ำอย่างอุดมสมบูรณ์

กำหนดการ
- พิธีบวชเนกฅัมมจารี - เนกฅัมมจาริณี - ชีพราหมณ์ เริ่มวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- พิธีสู่ขวัญข้าว บุญกุ้มข้าวใหญ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิปัญญาไทย วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก การแสดง แสง สี เสียง ตำนานเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- นมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ตลอดวัน ตลอดคืน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และชมมหรสพสมโภช ทุกคืน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง