รายการ“ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” 10 มี.ค.นี้ ตามไปดูการรวมพลังของ 3 เสาหลักในแบบ “บ ว ร”ของชาวชัยภูมิ

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 17:23:15 น.
กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--เดอซัน

รายการ “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมนี้ จะตามไปเฉลยคำถามว่า “บ ว ร” หรือ บอ-วอน หลายคนที่ได้ยินได้ฟังอาจจะสงสัยว่าคืออะไร และมีที่มาอย่างไร แต่สำหรับชาวเทศบาลเมือง จ.ชัยภูมิ นั้น กลับเป็นเรื่องที่คุ้นเคย เพราะ“บ ว ร” คือ การรวมพลังของ 3 เสาหลักในชุมชน ซึ่งก็คือ บ-บ้าน ว-วัด และ ร-โรงเรียน ที่มาผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ทำให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้งจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพ จนสามารถยกระดับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยมีแกนนำชาวบ้านที่เข้มแข็งอย่าง “ประธานกลุ่มสตรีชุมชนบ้านเก่า” ซึ่งมีบทบาทในการผลักดัน และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างแนวร่วมการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรและลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรอย่างได้ผล จนแพร่สู่เครือข่ายส่วนอื่นๆในชุมชน อีกทั้งยังขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน ด้วยกระบวนการทำงานที่ให้ความสำคัญ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ตามแนวทางของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในโครงการส่งเสริมพหุภาคีสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ได้แก่ “ครัวเรือน” เกิดการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปขาย บริจาค และนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ และเครื่องออกกำลังกายในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน เพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน นำไปผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ทำนา “โรงเรียน” สอนเด็กให้คัดแยกขยะโดยนำมาทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ แล้วนำมาใช้ปลูกผักสวนครัว รวมทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ และ“วัด” ซึ่งจัด “ทอดผ้าป่าขยะ”ทุกวันศุกร์ และยังทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อใช้และแจกจ่ายชาวบ้าน โดยมีเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังมี “โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดของชุมชน” ซึ่งได้มาตรฐาน มีกำลังผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 20 ตัน/ปี จากความร่วมมือของสมาชิก 25 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งลดต้นทุนในการทำการเกษตร จากผลสำเร็จของชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้จักรยาน ส่วนในช่วงการ์ตูนเคล็ดลับเพื่อโลกเขียว โดยลุงส่งเสริมกับน้องส้มจี๊ด จะพาไปฟิตหุ่นง่ายๆ ราคาประหยัด ด้วยการทำ“ดัมเบลจากขวดพลาสติก”.…อย่าพลาด!! รายการ “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 11.30 —12.00 น. ทางสถานี TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 8) ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 20.00 — 20.30 น. ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 — 11.30 น. และครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 01.00 — 01.30 น. หรือรับชมรายการแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซด์ http://tv.truelife.com และผ่านทางโทรศัพท์ IPHONE (Free App) TRUE VISIONS on Mobile: IPHONE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถชมสารคดีสั้น “ชุมชนนี้ มีดีที่ยั่งยืน” ทางโซเชียลมีเดียส์ www.youtube.com ได้ด้วย

ติดต่อ:

สายสัมพันธ์ คงถาวร บริษัท เดอซัน จำกัด โทร. 086 365 3770 (เผยแพร่ในนามของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง