มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 2 เมษายน 2556 11:42:12 น.
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--IMPACT
มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา
Type :Exhibition Public
Date :20 April 2013 - 22 April 2013
Detail :Venue : ชาเลนเจอร์ 2

“ทีวีรักษ์โลก” สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีข่าวเพื่อประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้จัดกิจกรรม ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยครอบครั ข่าว 3 และรายการ ทีวี 360 องศา จึงได้จัดงานมหกรรม “ทีวีรักษ์โลก 360 องศา Save the world EXPO 2013” ภายใต้แนวคิด “Learn to live in the world of change” เพื่อให้ประชาชนคนไทยเรียนรู้ถึงวิกฤตการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากเหตุปัจจัยใดบ้างและสามารถทำได้ คือนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อเป็นสัญลักษณ์การขับเคลื่อนสังคมและประเทศ ในการหาแนวทางการอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Contact Event Organiser
บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด
เว็บไซต์ : www.tv360ch3.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง