ธ.ก.ส. เปิดบ้านบางเขน เป็นอาคารแห่งการเรียนรู้ภาคเกษตรกรรม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 10 เมษายน 2556 16:37:26 น.
กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ย้ายบ้านใหม่สู่อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน วางเป้าหมายเป็นอาคารแห่งการเรียนรู้ภาคเกษตรกรรม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 เมษายน 2556 นี้

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาว ธ.ก.ส. รวมถึงเกษตรกรจากทั่วประเทศที่ได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมรับเสด็จในพิธีเปิดครั้งนี้

อาคารสำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. บางเขน ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ขนาด 16 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา ประกอบด้วย อาคาร Tower สูง 24 ชั้น อาคาร Podium สูง 8 ชั้น อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 ชั้น และอาคารจอดรถ ซึ่งอาคารดังกล่าวนอกจากใช้เป็นสถานที่ทำงานของพนักงานส่วนกลาง เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานกับสาขาทั่วประเทศแล้ว บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ยังมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงจิตวิญญานในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยจากอดีต สู่ปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นอาคารแห่งการเรียนรู้เคียงคู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เช่น พิพิธภัณฑ์ หอสมุด หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ ที่จัดเก็บเรื่องราวการพัฒนาทางการเกษตร ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี OTOP บันทึกเหตุการณ์สำคัญ บุคคลสำคัญในภาคการเกษตร และความรู้ทางด้านสินเชื่อทางการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพุทธเกษตร์รักษา พระพุทธรูปประจำธนาคาร ปางนาคปรก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อนุสาวรีย์อาจารย์จำเนียร สาระนาค เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและการมุ่งมั่นทำความดีต่อผืนแผ่นดิน

นายลักษณ์กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญในอาคารแห่งนี้คือการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดโยงแบบอย่างและคำสั่งสอนของท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรก ซึ่งเป็นผู้วางแนวทางระบบการให้สินเชื่อ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร และเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้พนักงานรุ่นต่อ ๆ มา ได้ดำเนินรอยตามด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา โดยสะท้อนผ่านสื่อประติมากรรม 5 ประการคือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกรับผิดชอบ ตอบสนองเป็นทีม ยิ้มบริการด้วยใจและใช้ชีวิตพอเพียง ซึ่งถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญของชาว ธ.ก.ส.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง