ภาพข่าว: นักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เยี่ยมชมกิจการฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 15:30:15 น.

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--การบินไทย

เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน).เป็นประธานต้อนรับคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 180 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการซ่อมบำรุง อากาศยาน พร้อมฟังบรรยายสรุปภาพรวมกิจการฝ่ายช่าง ณ โรงซ่อมบำรุงอากาศยาน ฝ่ายช่างการบินไทย สุวรรณภูมิ

อนึ่ง โครงการทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดังกล่าว เป็นการจัดสรรทุนพระราชทานให้กับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง