ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 14:12:33 น.
กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ยอดขายอันดับ 1 ภายใต้แบรนด์ “เซอร์เทนตี้ และเซอร์เทนตี้ แอ็คทีฟ” ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่แด่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน รวมถึงยังช่วยเหลือแก่สภากาชาดไทย และมูลนิธิหัวใจสีขาว เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของโครงการปรับปรุงอาคารและห้องพักสำหรับผู้ป่วยสูงวัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ จึงร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการกุศลภายใต้ชื่อโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยสูงวัย โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ฯในฐานะที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้”โดยมีคุณชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริการและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ คุณเบนซ์-พรชิตา ณ สงขลาร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมช่องทางการร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสูงวัย รพ รามาธิบดีฯ ในวันพุธที่12 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 13.30—15.00 น. ณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการ
13.30 — 14.00 น.           ลงทะเบียนสื่อมวลชน
14.00 — 14.10 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

14.10 — 14.15 น.           รับชมสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ

14.15 — 14.45 น.           พิธีกรเรียนเชิญ
- รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริการและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

- คุณชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- คุณเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา

ขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการ“อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้”

14.45 — 14.50 น.           พิธีกรสรุปภาพรวมของโครงการ

14.50 — 15.00 น.           พิธีกรเชิญแขกผู้รับเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน

15.00น.                           จบ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง