มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ร่วมกันเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ ” โครงการอาหารไทย หัวใจดี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 18 พฤษภาคม 2548 08:48:36 น.
กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--AD2Y Communication

ปัจจุบันคนไทยเราเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและอัมพาตสูงถึง 1 คนในระยะเวลา 9 นาที และส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งนี้เพราะขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองอย่างกะทันหัน เนื่องจากการตีบตันของหลอดเลือด

ดังนั้นมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มโครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่อง “หัวใจ” โดยจัดให้มีการสัมมนากลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารในหัวข้อ “ ร่วมกันเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ ”ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม Phoenix 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี  เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มผู้ประกอบได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจของผู้บริโภค และกลยุทธ์ในการชนะใจผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ อาทิ ดร.นฤมล โชติเวช, พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม,  ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ และมล.ศิริเฉลิม สวัสดิ์วัฒน์ (คุณหมึกแดง)  ร่วมบรรยายเชิงวิเคราะห์เรื่อง “อาหารรักษ์หัวใจในตลาดโลก

และในวันอาทิตย์ที่  22  พฤษภาคม  2548  ตั้งแต่เวลา 13.00 — 14.00 น.  พบกับพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดี คุณฮาร์ท - สุทธิพงษ์  ทัดพิทักษ์กุล  และ ดร.นฤมล โชติเวช มาเปิดเวทีเอาใจคนรักสุขภาพด้วยเรื่อง “ เมนูง่ายๆ  สบาย (หัว) ใจ ”

กำหนดการ
งานสัมมนาผู้ผลิตอาหารรักษ์หัวใจ
โครงการอาหารไทย หัวใจดี ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัมมนาหัวข้อ “ร่วมกันเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ”
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2548  เ วลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม Phoenix 2  อิมแพค  เมืองทองธานี

13.00 น.          ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

13.30 น.          เปิดงานสัมมนา
ดร.นฤมล   โชติเวช  วิทยากรพิเศษ และพิธีกร แนะนำวิทยากรบนเวที

13.40 น.          มล.ศิริเฉลิม   สวัสดิ์วัฒน์   (คุณหมึกแดง)

วิทยากรพิเศษ บรรยายเชิงวิเคราะห์เรื่อง “ อาหารรักษ์หัวใจในตลาดโลก ”
14.20 น.          พญ.คุณสวรรยา  เดชอุดม
อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ประธานอนุกรรมการโครงการ อาหารไทย หัวใจดี
ประธานฝ่ายวิชาการ และกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สถานการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดของโลก และของประเทศไทย
- ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับอาหารและโรคหัวใจในประเทศไทยและระดับโลก
- อาหารไทยดีต่อหัวใจจริงหรือ ? / แนวทางการดูแลสุขภาพหัวใจ และต้อง
เริ่มต้นเมื่อไร
ผศ.ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์
กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อนุกรรมการโครงการ อาหารไทย หัวใจดี
- ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”
- ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ
- ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราอาหารรักษ์หัวใจ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากตราสัญลักษณ์

15.10 น.          ตัวแทนจากภาคเอกชนที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว

(บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด / บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด )
- สาเหตุ และความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการฯ
15.40 น.          ถาม / ตอบ

16.00 น.          ดร.นฤมล   โชติเวช   วิทยากรพิเศษ   กล่าวปิดท้ายการสัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณรุจิกาญจน์  (ลูกหยี)  ภู่ระโหง
โทร. 02 722 8804 , 01 489 8419--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง