รร.จินดาพงศ์ เปิด “หน่วยอาเซียนเพื่อนรัก” ลงลึกการเรียนรู้เรื่องอาเซียนระดับอนุบาล หนุนการเรียนรู้รอบด้านในปี 2557

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 11:11:05 น.
กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--คอร์แอนด์พีค

โรงเรียนจินดาพงศ์ เผยหน่วยงานภาคการศึกษาจากโรงเรียนและองค์กรต่างๆ ทั้งเอกชนและรัฐบาลขอเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาต้นแบบจัดทำศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของโรงเรียนจินดาพงศ์ หลังจากผุดไอเดียสร้างศูนย์การเรียนรู้อาเซียนขึ้นในโรงเรียนจินดาพงศ์ เพื่อประกอบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และทำรายงาน เกี่ยวกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ในอาเซียน ล่าสุดทางโรงเรียนจินดาพงศ์ ได้จัดตั้ง “หน่วยอาเซียนเพื่อนรัก” เพื่อลงลึกการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในระดับชั้นนักเรียนอนุบาล 1-3 และเป็นการเสริมการเรียนรู้รอบด้านของเด็กเล็ก ตามแผนการสอนของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการรอบด้าน พร้อมเตรียมเปิดตัว “หน่วยอาเซียนเพื่อนรัก” ในงานกิจกรรมประชุมวิชาการ ต้นปี 2557 นี้

อาจารย์จินดา ตันตราจิณ ในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาพงศ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดสร้างศูนย์ การเรียนรู้อาเซียนในโรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียนต้นแบบ สำหรับนักเรียนในการเพิ่มพูนความรู้ และใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากครู อาจารย์ และบุคคลากรด้านวิชาการและการศึกษา ได้เข้ามาเยี่ยมชมดูงานกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนให้เติบโตยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีแนวคิดจัดทำโครงการเล็ก ๆ ขึ้นภายในโรงเรียน โดยการจัดตั้ง “หน่วยอาเซียนเพื่อนรัก” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนโดยปูพื้นฐานให้กับเด็กอนุบาล ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 -3 โดยให้เด็กอนุบาลเข้าเรียนสัปดาห์ละ 1 หน่วย เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านสังคม ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยังเล็ก โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว อาทิ ผลไม้อาเซียน ในสมาชิก 10 ประเทศ อาเซียน มีผลไม้อะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร หรือเราจับดอกไม้อาเซียนในแต่ละประเทศ ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เด็กเรียนรู้ ซึ่งถ้าเป็นประเทศไทย ก็มีดอกไม้ลีลาวดี เด็กๆ จะได้เรียนรู้ถึง คุณลักษณะของดอกไม้ลีลาวดี ว่า มีความหมายว่า อย่างไร เป็นดอกไม้ประจำชาติหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

ทั้งนี้การที่เด็กอนุบาลเมื่อได้ลงลึกการเรียนรู้เหล่านี้ โดยนำสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติใกล้ตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ทำให้เด็กได้ซึมซับความอ่อนโยน ความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันเด็กได้เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องอาเซียนไปในตัว ด้วยเพราะสิ่งที่ “หน่วยอาเซียนเพื่อนรัก” มุ่งเน้นนั้น เป็นการบูรณาการการเรียน การสอน อย่างรอบด้าน เด็กจะซึมซับความรู้ไปเรื่อยๆ

“ยกตัวอย่างสัตว์เลี้ยง เมื่อพูดถึงสัตว์เลี้ยงใกล้ตัว ควรจะเป็นสัตว์ประเภทไหน และสัตว์เลี้ยงใน 10 ประเทศอาเซียน มีสัตว์อะไรบ้าง โดย เราจะยกตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด มาทีละชื่อ ทีละประเทศ แล้ว หน่วยอาเซียนเพื่อนรัก จะมาบูรณาการกิจกรรมการสอน อย่างสร้างสรรค์ ทั้งการสอนในห้องเรียน และสอนนอกห้องเรียน” อาจารย์จินดา กล่าว

สำหรับ “หน่วยอาเซียนเพื่อนรัก” ทางโรงเรียนมีแผนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในงานกิจกรรมประชุมวิชาการช่วงต้นปี 2557 ซึ่งภายในงานเปิดกว้างให้ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนจินดาพงศ์ ซอยอ่อนนุช 30 หรือส่งบุตรหลานเข้าเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 0-2331-4332

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง