การจัดงานสุนทรภู่จังหวัดระยอง ประจำปี 2544

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พุธที่ 20 มิถุนายน 2544 14:57:00 น.
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--ททท.

จังหวัดระยอง ได้มีการจัดงานสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานละสดุดี เกียรติคุณ

ของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองด้วย โดยการจัดงาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่

ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้
- เพื่อรำลึกและเผลแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของชาติ
- เพื่อส่งเสริมการกวีของจังหวัดระยองและของชาติ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
- เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายประเภท ได้แก่
- ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
- พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่
- จัดพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  เจริญพระพุทธมนต์
พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพล  เป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่สุนทรภู่
- นิทรรศการประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่
- การประกวด แข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น การตอบปัญหา การอ่านทำนองเสนาะ
การขับเสภา การประชันกลอนสด การวาดภาพจากคำกลอน การเป่าปี่
การประกวดกลอนแปด การประกวดดนตรีไทย การเล่นปริศนาคำทาย (ทายโจ๊ก)
- ภาคบ่าย พิธีเปิดงานสุนทรภู่ ประจำปี 2544 และการวางกระเช้าดอกไม้สด
สักการะท่านสนุทรภู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรม
ของนักเรียน นักศึกษา ขบวนรถหุ่นตัวละครจากวรรณกรรมสุนทรภู่ พิธีเชิดชูเกียรติกวี
จังหวัดระยองและกวีนานาชาติ การมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวด
และมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอนุสาวรีย์สุนทรภู่ การมอบรางวัลแก่รถหุ่นตัวละคร
จากวรรณกรรมสุนทรภู่
- ภาคค่ำ การประกวดนางสาวและผีเสื้อสมุทร และการแสดงมหรสพ
- ในงานนี้ เชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดนิยมไทย เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศ ในงานอันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
- นิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน -
1 กรกฎาคม 2544 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง