บัตรบางจากเชื่อมโยงไทย เป็นบัตรที่มอบส่วนลดละสมจากการใช้น้ำมันบางจาก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 30 พฤษภาคม 2544 10:42:48 น.
กรุงเทพฯ--30  พ.ค.--บางจาก

"บัตรบางจากเชื่อมโยงไทย" เป็นบัตรที่มอบส่วนลดละสมจากการใช้น้ำมันบางจาก และมอบสิทธิพิเศษ จากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าพันธมิตรมากกว่า 500 แห่ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงร้านค้าพันธมิตรไทยเชื่อมโยงผู้บริโภคไทยและเครือข่ายชุมชนไทยเข้าด้วยกัน ให้คนไทยช่วยเหลือ อุดหนุนกิจการของคนไทยด้วยกันเองตามแนวทาง "ร่วมอุ้มชูสังคมไทยด้วยกัน"

โครงการ "บัตรบางจากเชื่อมโยงไทย" เริ่มต้นขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นมา โดยร่วมมือกับชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบส่วนลดน้ำมันบางจากเพื่อสมาชิกสหกรณ์และได้ขยายไปยังสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์อื่น ๆ    รวมทั้งสถาบันต่างๆ   และบริษัทเอกชนมากกว่า 400 องค์กร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 500,000 คน

ปัจจุบันโครงการบัตรบางจากเชื่อมโยงไทย ได้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจทุกท่านรับส่วนลดและร่วมเชื่อมโยงไทยกับบางจาก   ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกบัตรบางจากเชื่อมโยงไทย  ที่ร้านเลมอนกรีนและปั๊มบางจากทุกแห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สมัครสมาชิกบัตรบางจากฯ
ประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ สมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป

สหกรณ์/องค์กรชุมชน/บริษัท/ห้างร้าน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจจะเพิ่มสวัสดิการให้สมาชิก/พนักงานในสังกัดสมัครเป็นสมาชิกประเภทเครือข่าย

เจ้าของกิจการที่มีรถยนต์ รถบรรทุก ใช้ในการขนส่งหรือบรรทุกสินค้าจำนวนมาก สนใจจะบริหารค่าใช้จ่ายน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ สมัครเป็นสมาชิกประเภท Fleet Card

เจ้าของกิจการที่มีสมาชิกในสังกัด สนใจจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก สมัครเป็นสมาชิกประเภท Co Card

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 38 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 โทร. 301-2719 ศูนย์บริการสมาชิกบางจาก โทร. 745-2444--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง