สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ จัดศึกษาดูงานเกษตรที่สูง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2543 11:49:52 น.
กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--ม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. จัดศึกษาดูงานโครงการเกษตรที่สูง จังหวัดเลย โดยไปดูการปลูกองุ่นเพื่อแปรรูปทำไวน์ องุ่นรับประทานผลสดทั้งมีเมล็ดและไม่มีเมล็ด ของชาโต้เดอเลย ดูแปลงปลูกมะคาเดเมียนัทที่ใหญ่ที่สุด ที่ไร่ภูเรือวโนทยาน ดูการผลิตผักปลอดสารพิษ ไม้ดอก-ไม้กระถาง และการผลิตเห็นหอมที่ไร่สัณยา นอกจากนี้จะพาไปเยี่ยมชม ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวนเลย เพื่อดูงานด้านการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ไม้ดอก ประเภทเยอบีร่าต่างประเทศ เยอบีร่ากระถาง ทานตะวันตัดดอก แอสเตอร์ และไปดูหมู่บ้านที่ปลูกไม้ดอกไม้กระถางและสมุนไพร "กระชายดำ" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธรรมชาติ โดยจะแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2543
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2543
รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2543

เกษตรกรและผู้สนใจจะไปร่วมศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 3,800 บาท/1 ท่าน รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านต่อรุ่น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สมศรี คุณรำไพ หรือคุณพจมาลย์ โทรศัพท์ 579-2294, 942-8460 ต่อ 212, 214, 216 หรือ 942-8200 ต่อ 1336-9--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง