สสวท.พัฒนาโปรแกรมไอทีช่วยสอนคณิตศาสตร์ Cabri Geometry

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2544 13:50:11 น.
กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พัฒนาโปรแกรม Cabri Geometry ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาเป็นภาษาไทย ยกระดับการสอนด้านเรขาคณิตให้ทันสมัยยิ่งขึ้น สามารถสร้างรูปเรขาคณิตได้โดยไม่ต้องอาศัยวงเวียน ไม้ฉาก หรือ ไม้ครึ่งวงกลมอีกต่อไป

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ ในโลกแมแต่ในแถบเอเชีย ได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสอนวิชาคณิตศาสตร์กันแพร่หลาย เช่น เครื่องคิดเลขกราฟิก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และมีงานวิจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นช่วยสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ต่างๆ ในหลักสูตรหลายเนื้อหา

สสวท. เห็นว่า ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่โปรแกรมซอฟท์แวร์ทางคณิตศาสตร์ยังมีใช้กันไม่แพร่หลายเท่าที่ควร อุปสรรคอันหนึ่งอาจเนื่องจากภาษา สสวท. จึงได้แปลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์ ชื่อ โปรแกรม Cabri Geometry ซึ่งเป็น โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตในคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาไทย พร้อมจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย เพื่อให้ครูใช้สอนในโรงเรียน ขณะนี้ สสวท. ได้แปลโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย และนำไปเปิดตัวแก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ครั้งแรกในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 11 (วทร.11) เมื่อเดือนมีนาคม 2544 ที่ผ่านมา ณ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

โปรแกรม Cabri Geometry จัดทำขึ้นโดย ฌอง-มารี ลาโปร์ด (Jean-Merie Laborde) และ ฟรองค์แบลแมง (Franck Bellemain) ชาวฝรั่งเศส โปรแกรมนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เนื่องจากสามารถสร้างรูปเรขาคณิตได้ทุกรูปแบบ อธิบายและวัดค่าทางเรขาคณิตได้หลากหลาย เช่น คำนวณพื้นที่และขนาดของรูปทรง แสดงตำแหน่งและขนาดมุมวัดระยะและความยาว ความชัน แสดงค่าสมการและพิกัด ฯลฯ ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยสอนวิชาเรขาคณิตอย่างเป็นรูปธรรม ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยวงเวียน ไม้ฉาก หรือ ไม้ครึ่งวงกลมอีกต่อไป

ทั้งนี้ สสวท. มีแผนจะจัดอบรมครูคณิตศาสตร์ เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Cabri Geometry ให้ครูนำไปใช้สอนในโรงเรียนกันอย่างแพร่หลาย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดที่สาขาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา สสวท. โทร.392-4021 ต่อ 2511 หรืออีเมล์ cthan@ipst.ac.th-- จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง