ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง ขอเชิญร่วมงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล บรีส สู่สหัสวรรษใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2543 10:46:07 น.
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินิชิเอทีฟ มีเดีย (ประเทศไทย)

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก บรีส เพาเวอร์ จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนโฉมใหม่ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย พร้อมเพิ่มสูตร ซูเปอร์คลีน ช่วยในการขจัดคราบสกปรกทุกชนิด และเพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ บรีส เพาเวอร์ จึงได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากบรรจุภัณฑ์ บรีส เพาเวอร์ ภายใต้แนวคิด "บรีส สู่สหัสวรรษใหม่" โดยเชิญชวนร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายบรีสทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากบรรจุภัณฑ์ บรีส เพาเวอร์ เข้าร่วมประกวด ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในนามของบริษัท อินิชิเอทีฟ มีเดีย (ประเทศไทย) ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานและดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล "บรีส สู่สหัสวรรษใหม่" ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 เวลา 13.30 น.- 16.00 น. ณ ห้อง จามจุรี 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในการเข้าร่วมงานดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สุนิสา อมรวิทย์ธำรง บริษัท อินิชิเอทีฟ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 670-1075-81 ต่อ 721

กำหนดการ
งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล "บรีส สู่สหัสวรรษใหม่"
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543
ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

13.30 น.            สื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

ชมนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าร่วมโครงการ

14.00 น.            พิธีกร คุณใหม่-ณัฐฐา ลอยด์ กล่าวต้อนรับและเข้าสู่งาน

14.10 น.            คุณชนินท์  อรรจนานันท์ Customer Management Director

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
"บรีส สู่สหัสวรรษใหม่"

14.15 น.            พิธีกรแนะนำคณะกรรมการ ผู้ทรงเกียรติจากสาขาสื่อมวลชน 7 ท่าน

14.20 น.            ชม VDO Presentation ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

14.25 น.            พิธีกรเข้าสู่ช่วงประกาศผลรางวัล พร้อมเรียนเชิญผู้บริหารมอบเงินรางวัลและโล่รางวัล

- รางวัลขวัญใจเหยี่ยวข่าว                    เงินรางวัลมูลค่า  100,000 บาท

- รางวัลสูงสุดในฝัน               เงินรางวัลมูลค่า  100,000 บาท

- รางวัลที่สุดอลังการ              เงินรางวัลมูลค่า  100,000 บาท

- รางวัลไอเดียเป็นเลิศ 5 รางวัล
* รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 50,000 รวมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท
* รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท

15.00 น.            พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหาร มอบเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลค่า 500,000 บาท

15.10 น.            พิธีกรเชิญร้านค้าที่ชนะการประกวดทุกประเภทรางวัลร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนเวที

15.30 น.            จบพิธี
-รก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง