เขตราษฎร์บูรณะ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2543 14:32:51 น.
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--กทม.

นายเปรมวดี ทรัพย์บุญมี ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2544 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สนับสนุนการเลือกตั้งโดยจัดตั้งศูนย์ ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งที่ 34 ซึ่งประกอบด้วยเขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โทรศัพท์หมายเลข 4287623-5 ซึ่งภายในศูนย์ฯจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้งหมด อาทิ ข้อมูลกำหนดหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง แผนที่ แผนปฏิบัติงาน ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในการเลือกตั้ง แผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง แผนการสื่อสาร ฯลฯ

ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวต่อไปว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ในการสนับสนุน ติดต่อประสานงาน การควบคุม การวางแผนวินิจฉัยสั่งการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและทันตามเวลา ที่กฎหมายกำหนด--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง