ขอเชิญร่วมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2543

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2543 17:24:39 น.

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) ประจำปี 2543 หมดเขตการส่งแบบเสนอชื่อในวันที่ 31 มีนาคมนี่ นายศักดิ์ชัย ศักดิ์กุลวงศ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องสถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเปิดเผยต่อ สาธารณชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้จัดประกวดคัดเลือก สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ และ จป.ระดับวิชาชีพขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์คือ กิจการที่ประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกิจการก่อสร้าง ขนาดของสถานประกอบกิจการแบ่งเป็น 4 ขนาด คือ สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจ้าง 1 - 49 คน , 50 - 99 คน, 100 - 499 คน และสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป การพิจารณาคัดเลือก สถานประกอบกิจการจะ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับจังหวัด หลังจากนั้นคณะกรรมการจะ พิจารณาเพิ่มเติมให้ได้รับรางวัลระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งในรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานดีเด่น คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงานดีเด่น และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพดีเด่น (สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งสามารถเข้ารับการพิจารณาได้ 1 คน) สถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดต่อ สอบถาม และขอรับแบบเสนอชื่อเพื่อส่งเข้าประกวดได้ที่ กองตรวจความปลอดภัย โทร.880-4501-6 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่ ใน กทม. ต่างจังหวัดสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานทุกแห่ง หมดเขตการส่งแบบเสนอชื่อในวันที่ 31 มีนาคมนี้--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง