ประกันสังคมไม่คุ้มครอง สำหรับผู้ประกันตนที่ติดยาเสพติด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2543 17:42:40 น.

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--สำนักงานประกันสังคม

สปส. เผยผู้ประกันตนที่ติดยาเสพติด ประสบอันตรายจากการใช้สาร เสพติดประกันสังคม จะไม่ให้ความคุ้มครอง

นายจำลอง ศรีประสาธน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติดในปัจจุบันนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันช่วยรณรงค์ต่อต้าน และมีการปราบปราม กันอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกันตนที่ใช้แรงงานยังมีจำนวนไม่น้อยที่ใช้สารเสพติด ซึ่งผู้ใช้ แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมจะไม่ได้รับความคุ้มครองทางการแพทย์ ทั้งนี้เนื่องจากประกาศสำนักงานประกันสังคม ระบุไว้ว่า การเจ็บป่วยอันเนื่องจากการใช้ สารเสพติดเป็น 1 ใน 15 โรคยกเว้น ที่กำหนดให้ไม่อยู่ในความคุ้มครองของสำนักงาน ประกันสังคม เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การเสพยาเสพติดนอกจากจะเป็นปัญหาทางสังคมและ เศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้เสพ และยังทำความเดือดร้อนให้แก่ ครอบครัวและผู้อื่นด้วย จึงขอให้ผู้ใช้แรงงานละเว้นและหลีกเหลี่ยงการใช้สารเสพติดต่าง ๆ เพราะหากเกิดการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการใช้ยาเสพติดแล้วจะเป็นอันตรายต่อ สุขภาพของผู้ประกันตนและยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองด้วย เนื่องจาก สำนักงานประกันสังคมไม่ให้ความคุ้มครอง--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง