กฟน.นำระบบ Pre &Post System จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 15 มกราคม 2544 11:14:42 น.
กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--กฟน.

การไฟฟ้านครหลวง นำอุปกรณ์ระบบ Pre &Post System จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เริ่มใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทส่งทางไปรษณีย์ 20 ธันวาคม นี้ 8 แสนราย

ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)จะนำระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ( Pre & Post System ) เข้ามาใช้กับกระดาษม้วน( Roll paper )เพื่อจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์ก่อน ประมาณ 8 แสนราย การนำระบบพิมพ์ใหม่นี้มาใช้มีข้อดีสามารถออกแบบพิมพ์รายละเอียดหรือเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยช์ต่อประชาชนได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่ใช้กระดาษแบบต่อเนื่อง (Continuous Paper ) ต้องเสียเวลาจ้างบุคคลภายนอกในการทำแบบฟอร์ม(Pre-Printed form)และไม่สามารถเพิ่มรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดได้

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าที่จะพิมพ์ด้วยระบบใหม่จะมีตัวอักษรและตัวเลขให้เป็นสีดำเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงจะเริ่มจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม2543 เป็นต้นไป ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ประมาณ 4 แสนราย การไฟฟ้านครหลวงจะพิมพ์ด้วยระบบใหม่ใหม่ ในเดือน มกราคม 2544 ซึ่งในประเภทดังกล่าวจะมีทั้งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือน ที่ผ่านมาและใบแจ้งหนี้

ค่าไฟฟ้าซึ่งจัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่มีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนไปเก็บที่พักอาศัยการไฟฟ้านครหลวงจะจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า   ด้วยระบบพิมพ์ใหม่ประมาณเดือน กรกฎาคม 2544

อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัยในการคิดค่าไฟฟ้าสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ( Call center ) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง--จบ--

-อน-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง