กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานคร รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2544 08:37:01 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--กทม.

ที่บริเวณสวนจตุจักร เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 44 เวลา 09.00 น. ฯพณฯ พล.อ.ต.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดสัปดาห์รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 — 25 พ.ค. 44 โดยมีนางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น.พ.ประพันธ์ กิติสิน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร น.พ.ปิยเมธิ ยอดเณร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธี

นางสุดารัตน์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ปี 2542—2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกลง สนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนชาวไทย โดยพระราชทานกระแสพระราชดำรัสมายังกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2543 ว่า “โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้วและอันตรายยังมีอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจังอันตรายจากโรคไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง” การดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้เป็นจำนวนมาก แต่ในปี 2544 นี้มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกมีจำนวนสูงขึ้นมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2543 ถึง 8 เท่า โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีประชาชนหนาแน่น

จากสถิติผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกที่กรมควบคุมโรคติดต่อได้เก็บตัวเลขตั้งแต่ต้นปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้สูงถึง 24,000 รายแล้ว มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วประมาณ 40 ราย จึงเป็นสิ่งบอกเหตุว่าปีนี้โรคนี้จะมีความรุนแรง จึงต้องระดมความร่วมมือทุกฝ่ายทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยวิธีต่างๆ ที่อยู่รอบตัวชาวบ้านว่าทำอย่างไรที่จะสามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ และการให้ประชาชนได้ทราบถึงอาการของโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไรรวมถึงการสังเกตอาการของโรคด้วย

นางสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 20 พ.ค.44 กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อน และในวันที่ 21 พ.ค.44 กำหนดให้มีการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนโดยสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนงบประมาณการดำเนินการโครงการดังกล่าวได้กระจายไปในหลายหน่วยงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบฯไว้ประมาณ 100 ล้านบาทมีทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดซื้ออุปกรณ์ และอื่นๆ ในส่วนกทม. ที่ทำงานร่วมกัน กระทรวงฯได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว 5 ล้านบาท และกำลังจัดสรรเพิ่มให้อีกจนครบ 20 ล้านบาท

โอกาสนี้ฯพณฯ องคมนตรี ได้มอบธงกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต--จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง