โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ดินแดง  2)  เปิดสอนการทำอาหารและขนม หลังได้รับรางวัล SMEs  Champion

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 8 มกราคม 2544 10:21:51 น.
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กทม.

โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ดินแดง  2)  เปิดสอนการทำขนมจีนน้ำพริก - ขนมปุยฝ้ายข้าวโพด   หลังได้รับรางวัล SMEs  Champion

นางผ่องลักษณ์  วาสิกศิริ   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน  กทม. เปิดเผยว่า  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)   ได้จัดงาน  SMEs DAYS    โดยเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าร่วมประกวดอาหาร   เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้มีการพัฒนาสูตรอาหารในลักษณะที่ประดิษฐ์สูตรอาหารขึ้นใหม่    มีความสวยงาม    มีคุณค่าทางโภชนาการสูง   และนำวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงมีคุณค่ามากที่สุด

สำนักพัฒนาชุมชนได้ส่งอาหารที่คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่เข้าประกวดในครั้งนี้   โดย  ร.ร.ฝึกอาชีพกทม.(ดินแดง 2)   ได้นำอาหารที่ทำจากข้าวโพดเป็นอาหารคาว  คือ  ขนมจีนน้ำพริกข้าวโพด  และอาหารหวานคือ  ขนมปุยฝ้ายข้าวโพดเข้าประกวด  และได้รับถ้วยรางวัลจาก  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขณะนี้โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. ได้บรรจุหลักสูตรการทำขนมจีนน้ำพริกข้าวโพด  และการทำขนมปุยฝ้ายข้าวโพดในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  สอนนักเรียนฝึกอาชีพ  กทม. (ดินแดง  2)  ด้วย    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้โดยนำหลักฐานสมัครเรียนได้แก่  สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือบัตรประจำตัวประชาชน  ,ใบสุทธิหรือเอกสารแสดงความรู้  ,รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  จำนวน 2  รูป  , เงินค่าสมัคร  5 บาท,  เงินบำรุงการศึกษา  100    บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่    โทร.2465769    สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้านหรือผู้สนใจอื่น ๆ    สนใจวิธีการทำอาหารทั้ง   2  ชนิด  เพื่อนำไปประกอบอาชีพติดต่อขอสูตรวิธีการทำได้ฟรีที่  โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. (ดินแดง  2)  ซ.ประชาสงเคราะห์   17 ถ.ประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม. หรือที่ศูนย์ข้อมูลฯ  กทม.  1555--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง