นนทบุรีจัดประกวดเรียงความปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 15 สิงหาคม 2543 10:38:24 น.
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

นายสมยศ วุฒิอาภรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่าจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการประกวดเรียงความเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในหัวข้อ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีโอกาสแสดงความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการประกวดเรียงความนี้เป็นโครงการหนึ่งที่คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี อนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้งบสลากบำรุงการกุศล ประจำปี 2543 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่เน้นกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี  เยาวชนนอกระบบการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรี อายุ 18-35 ปี ส่งผลงานเข้าประกวด โดยส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 580-0751 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2543--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง