CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 17:10:16 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--กสท โทรคมนาคม

นางสุภาพร เฮงรัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ รศ.ดร. สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องเจ้าฟ้าฯ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง