วธ.เติมความรู้ครูกทม.ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 16:42:05 น.

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กรุงรัตนโกสินทร์ และพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร วธ. คณะครู อาจารย์ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในพิธี

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม"ใต้ร่มพระบารมี 235 ปีกรุงรัตนโกสินทร์" เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จึงได้มีการต่อยอดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้กรุงรัตนโกสินทร์ และพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริย์ ขึ้นเพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงาน สร้างความรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์และพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริย์ไทย แก่นักเรียน นักศึกษา โดยจัดอบรมคณะครู อาจารย์ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเป็นครูแกนนำในการถ่ายทอด ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้กับครู เช่น นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร พร้อมมีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครู อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนได้ซึมซับประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านสถานที่ต่างๆที่สำคัญ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนซึมซับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การที่ วธ. จัดการอบรมครั้งนี้เพื่อช่วยเติมเต็มความรู้ และเชื่อว่าคณะครู อาจารย์ที่สอนด้านประวัติศาสตร์ จะสามารถนำความรู้ไปสร้างรูปแบบ วิธีถ่ายทอด กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจแก่เด็กและเยาวชน นำเด็กออกไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้ จากนั้นให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปแบบบทกลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรียงความ วาดภาพ หรือบันทึกเป็นภาพนิ่ง เพื่อส่งเข้ามาประกวดแข่งขัน กระตุ้นการเรียนรู้แบบไม่น่าเบื่อ ปลูกฝัง สืบสานความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คนรุ่นหลังต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง