ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับ ISO 27001 รับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 16:44:06 น.
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--เมืองไทยประกันชีวิต

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (กลาง) รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) สะท้อนถึงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการ ? บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารเมืองไทย ประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง