ภาพข่าว: รัฐยกระดับกำลังคนในภาครัฐ ขับเคลื่อน ข้าราชการ 4.0

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 12:58:45 น.
กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการความร่วมมือพัฒนาข้าราชการไทยสู่รัฐบาลดิจิทัล โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการขยายผลสู่ภาคการศึกษา ภาคประชาชน เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังคนเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและการนำความสามารถด้านดิจิทัลมาใช้กับการสร้างสรรค์มูลค่าของทุกอาชีพให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง