สั่งซื้อหนังสือเรียน คู่มือครู สสวท.  สะดวกกว่าเดิม ผ่านเว็บไซต์ บริษัทไปรษณีย์ไทย และร้านศึกษาภัณฑ์ทั่วประเทศ

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2550 10:42:06 น.
กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--สสวท.

ศ. ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับองค์การค้าของคุรุสภา จัดทำระบบการสั่งซื้อหนังสือเรียนโดยเฉพาะคู่มือครูของ สสวท. ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.com เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน และเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อให้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถสั่งซื้อได้ 2 รูปแบบคือ สั่งซื้อผ่านทาง www.thailandpost.com แล้วพิมพ์ใบสั่งซื้อมาชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง และสั่งซื้อจาก ที่ทำการไปรษณีย์ โดยเขียนใบสั่งซื้อและชำระเงินค่าหนังสือได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งสำหรับการจำหน่ายผ่านร้านหนังสือนั้น หนังสือเรียนและคู่มือครูของ สสวท. มีจำหน่ายทั่วไปที่ร้าน ศึกษาภัณฑ์ในกรุงเทพฯ 9 แห่ง และร้านตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดอีกมากกว่า 300 แห่ง โดยขณะนี้ร้านค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายได้สั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าสำหรับภาคเรียนที่ 1 ในช่วงต้นปีหน้ามาแล้ว ครูสถานศึกษาและผู้ปกครอง ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรวมทั้งเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย หรือสอบถามส่วนขายส่วนกลาง ศึกษาภัณฑ์ โทร. 02-281-7822 , 02-629-1910-11 ต่อ 237

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง