เอไอเอส จัดทำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบเพลงเมดเล่ย์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางดนตรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550 11:26:26 น.
กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--เอไอเอส

เอไอเอส จัดทำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบเพลงเมดเล่ย์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เอไอเอส จัดทำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงของพ่อในรูปแบบของเพลงเมดเล่ย์ประสานเสียงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย บรรเลงเดี่ยวเปียโน และบรรเลง Big Band จำนวน 10,000 แผ่น เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมมอบเป็นสื่อการศึกษาแก่ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาดนตรี โรงเรียนสอนคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพในพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอไอเอสได้จัดทำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงของพ่อ ชุด H.M.Compositions “Music for All Time” เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางดนตรีและเผยแพร่บทเพลงอันทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้า-อยู่หัว โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 20 เพลงมาเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงใหม่ใน 3 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ Medley ประสานเสียง จำนวน 10 เพลง ประกอบด้วยจังหวะลาติน 5 เพลง และจังหวะสวิง 5 เพลง รูปแบบที่สองเป็นการบรรเลงเดี่ยวเปียโน จำนวน 5 เพลง และรูปแบบที่สามเป็นการบรรเลงวง Big Band จำนวน 5 เพลง โดยได้รับเกียรติจากเรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ดูแลและควบคุมการผลิต ซึ่งบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้มีความพิเศษและแตกต่างจากชุดอื่น เพราะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบของเมดเล่ย์ที่ไม่เคยมีที่ใดจัดทำมาก่อน ทั้งนี้เอไอเอสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 10,000 ชุด โดยเอไอเอสจะนำซีดีชุดดังกล่าวจำนวนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าถวายฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบให้แก่ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางดนตรีเพื่อให้เป็นสื่อการศึกษาด้านดนตรีและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนสืบไป โรงเรียนสอนคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดจนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ในปีนี้ นอกเหนือจากโครงการถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยนำถังเก็บน้ำ จำนวน 7,155 ถังส่งมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศแล้ว เอไอเอสยังได้จัดทำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงของพ่อ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ชุดดังกล่าว เป็นเพลงในรูปแบบของเมดเล่ย์ที่ได้เรียบเรียงทำนองและดนตรีขึ้นใหม่ และยังไม่มีผู้ใดจัดทำมาก่อน โดยเอไอเอสจะส่งมอบซีดีชุดดังกล่าวให้แก่ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านดนตรี โรงเรียนสอนคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุต่าง ๆ ทั่วประเทศ” นายสมประสงค์ บุญยะชัย กล่าว

เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ผู้ดูแลและควบคุมการผลิตการจัดทำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงที่ล้วนแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เช่น เพลงยามเย็น ใกล้รุ่ง ยิ้มสู้ และเพลงพรปีใหม่ ฯลฯ รวมทั้งได้พระราชทานแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เช่น เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย ซึ่งช่วยปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนประเทศชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 บทเพลง ซึ่งบทเพลงเหล่านี้เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะ เป็นอมตะ มีความหลากหลาย และเป็นสากล จึงได้หารือกับเอไอเอส ที่มีแนวคิดเดียวกันที่จะร่วมเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จึงได้เลือกสรรบทเพลงที่มีคุณค่ามาจัดทำในรูปแบบใหม่ โดยได้ขอพระบรมราชานุญาตนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 20 เพลงมาเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงใหม่ในรูปแบบของเพลงเมดเล่ย์ ซึ่งมีจังหวะและทำนองแบบสากล เพราะเป็นการเลือกเพลงในจังหวะเพลงลาติน 1 ชุดและเพลงสวิง1 ชุด โดยมีคณะนักร้องถึง 11 คน ชื่อวงเดอะเรโซแนนซ์ (The Resonance Chorus) และไม่เคยมีที่ใดเคยทำมาก่อน นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงเดี่ยวเปียโน โดย ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ และบรรเลงวง Big Band โดย ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ซึ่งต้องมีความพิถีพิถันในการเรียบเรียงและจัดทำใหม่ และต้องใช้คณะผู้จัดทำและทีมงานนักร้องที่มีความสามารถ ซึ่งในการจัดทำครั้งนี้มีคณะผู้จัดทำและทีมงานนักร้องจำนวน 11 คน โดยได้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานกว่า 1 ปี เพื่อให้ซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้เป็นบทเพลงเพื่อการศึกษา และเรียนรู้สำหรับเยาวชน ตลอดจนให้พี่น้องชาวไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพในพระองค์และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญดังกล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทร 0 2687 4128 และ 0 2299 5042

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง