บริการแนะนำวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2548 09:21:46 น.
กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมสรรพากร ได้จัดเจ้าหน้าให้บริการแนะนำวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐, ภ.ง.ด.๙๑ ปีภาษี ๒๕๔๗ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับข้าราชการ ณ บริเวณชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกรายการ และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ๒๕๔๗

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐, ภ.ง.ด.๙๑ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่าง ๆ ทางกรมสรรพากรได้เปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ที่จะยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารการ เสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๘๘๔๖ - ๗ และ ๐ ๒๒๗๒ ๘๐๐๐

นอกจากนี้ กรมสรรพากรและบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการในการรับแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบ ฯ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี ๒๕๔๗ ติดต่อใช้บริการตามช่องทางดังกล่าว--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง