ศึกษาโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าฯ พลังงานทดแทน ตามแนวทางพระราชดำริ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551 12:42:04 น.
กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--กทม.

ผู้ว่าฯ กทม. ศึกษาดูงานโครงการเทคโลโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล็งให้สำนักสิ่งเวดล้อมศึกษาอย่างจริงจัง หวังสร้างทางเลือกใหม่ด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทม. ดูงานโครงการเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำ มาใช้เป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นอีกมหานครที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง การใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ด้านการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับโครงการลดภาวะโลกร้อนที่กำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ จากการศึกษาดูงานโครงการเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรีครั้งนี้ พบว่า เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำ มีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าระบบของต่างประเทศที่มีการผลิตออกมาจำหน่าย เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากความเร็วลมระยะต่ำมากเริ่มต้นที่ประมาณ 2.5 เมตรต่อวินาที ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศ และความเร็วลมของภูมิประเทศมากกว่า สำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีผลิต มีอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการเชื่อมต่อแบบ Stand Alone และ ระบบการเชื่อต่อแบบ Grid connect โดยแต่ละประเภทจะมี 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น 1 กิโลวัตต์ 3 กิโลวัตต์ และ 5 กิโลวัตต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่ามีประโยชน์มาก เบื้องต้น กทม. ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม เข้ามาทำการศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการนำเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในอนาคต โดยเน้นความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ และความคุ้มค่า สามารถประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง