ภาพข่าว: นิทรรศการ “ขนมออกพรรษา เสื้อผ้าเก่าเล่าใหม่ ใส่ใจอาหารสุขภาพ(เจ)ซึมซาบประเพณีลอย กระทง” มทร.พระนคร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 16:15:27 น.
กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--โอเค แมส

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร ( ที่4จากซ้าย) และผศ.บุษรา สร้อยระย้า คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร(ที่5จากซ้าย) จัดนิทรรศการของนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ““ขนมออกพรรษา เสื้อผ้าเก่าเล่าใหม่ ใส่ใจอาหารสุขภาพ(เจ) ซึมซาบประเพณีลอย กระทง” ภายในงานมีการสาธิตการดัดแปลงเสื้อผ้าเก่า จากกระโปรงนักศึกษามาเป็นเสื้อพลีส, สาธิตการทำกระทงแสงจันทร์ ที่ผลิตจากกระดาษและลูกอมกากฝรั่ง และน้ำเบญจมณีหลากหลายที่มีในงานนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ใต้ห้องราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ส่ง : Ok_Mass
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-7780-4
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง