มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 08:58:29 น.

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๑ หลักสูตร ๒ ปี และหลักสูตรเทียบโอน ๑ ปี สาขาการบริหารทั่วไป ภาคค่ำ รุ่นที่ ๔ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๖๐,๐๐๐ บาท เรียนในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ณ อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบก, เสนาธิการทหารเรือ, วิทยาลัยการทัพเรือ สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว โดยใช้เวลาศึกษาเพียง ๑ ปี และเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่งจากอัตราปกติ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๕ ๙๐๖๘ - ๙

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง