สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551 14:57:03 น.
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--ม.ธรรมศาสตร์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 — 27 กุมภาพันธ์ 2552
หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 — 20 กุมภาพันธ์ 2552

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกกสาขาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่
สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์ 0-2223-3758-9 , 0-2225-9376 , 0-2613-3101-3 , 0-2613-2669 MA (Careers)
และ 0-2613-3106 MA (TEFL) & Dip. In Careers
หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.tu.ac.th/org/litu
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง