ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2549

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549 10:02:13 น.
กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--ททท.

การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ 17 จังหวัด ร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง และเป็นการเพิ่มกิจการในงานให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ อีกด้วย

สำหรับการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ 17 จังหวัดภาคเหนือนั้น มีผู้เข้าร่วมขบวนแห่มากกว่า 1,000 คน และแต่ละขบวนจะประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด การตกแต่งขบวนแห่กระทงโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ และการประกวดกระทงสวยงาม ซึ่งในทุกปีแต่ละจังหวัดต่างเตรียมกระทงมาประชันกันอย่างสวยงามตระการตาภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น การประกวดโคมชักโคมแขวน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย  การละเล่นพื้นบ้าน  งานข้าวขวัญวันเล่นไฟ (ขันโตกดินเนอร์) งานแสดงประกอบ แสง สี เสียง เรื่อง “ราชธานีสุโขทัย” การเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง พิธีเผาเทียน เล่นไฟ การประกวดนางนพมาศ และพิธีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 3 โทรศัพท์ 055 252742-3 ทุกวัน
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055 611619
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง