ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 มีนาคม 2549 17:13:32 น.
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--ธ.กรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชน) ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ขึ้นไปอีก 0.25-0.50 % และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25%  มีผล

ตั้งแต่วันที่ 22  มีนาคม  2549  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก                       อัตราดอกเบี้ย

14 มี.ค.2549                        22 มี.ค. 2549

ออมทรัพย์                            0.75          0.75

ประจำ 3 เดือน

วงเงิน - น้อยกว่า 1 ล้านบาท            2.75          3.00

- ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท    3.00          3.50 (ปรับขึ้น 0.50%)

- ตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท    3.25          3.50

- ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท   3.35          3.50

- ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท  3.50          3.75

ประจำ 6 เดือน

วงเงิน - น้อยกว่า 1 ล้านบาท            3.00          3.25

- ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท    3.25          3.75 (ปรับขึ้น 0.50%)

- ตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท    3.50          3.75

- ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท   3.55          3.75

- ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท  3.75          4.00

ประจำ 12 เดือน

วงเงิน - น้อยกว่า 1 ล้านบาท            3.50          3.75

- ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท    3.75          4.00

- ตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท    4.00          4.00

- ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท   4.10          4.10

- ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท  4.25          4.25

ประจำ 24 เดือน

วงเงิน - น้อยกว่า 1 ล้านบาท            4.00          4.25

- ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท    4.00          4.25

- ตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท    4.00          4.25

- ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท   4.00          4.25

- ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท  4.00          4.25

ประจำ 36 เดือน

วงเงิน - น้อยกว่า 1 ล้านบาท            4.25          4.25

- ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท    4.25          4.25

- ตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท    4.25          4.25

- ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท   4.25          4.25

- ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท  4.25          4.25

ประจำ 48 เดือน                      4.25          4.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้   อัตราดอกเบี้ยเดิม  อัตราดอกเบี้ยใหม่
14 มี.ค.2549  15 มี.ค.2549

MLR          7.25           7.50

MOR          7.75           8.00

MRR          7.75           8.00

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง