ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบินไทย พร้อมรองรับการขายตั๋วและเช็คอิน  ออนไลน์

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 08:26:54 น.

กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--การบินไทย

ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มศักยภาพระบบสารสนเทศของการบินไทย ให้มีความพร้อมในการรองรับระบบการบริการ และการขายบัตรโดยสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย (e-Services) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้า และผู้โดยสาร  ที่นิยมใช้บริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูการบินไทยที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ต

เรืออากาศเอก โสภิต โภคะสุวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของบริษัทฯ และรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มรายได้และ ยอดขาย ผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตนั้น ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท การบินไทยฯ ได้พัฒนา และเพิ่มศักยภาพของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนงานบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการผู้โดยสาร และลูกค้าที่นิยมซื้อบัตรโดยสารการบินไทย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันระบบสามารถรองรับผู้โดยสารและลูกค้าของการบินไทย ที่ต้องการซื้อบัตรโดยสาร สำรองที่นั่ง การเลือกเที่ยวบิน การเลือกชั้นโดยสาร ราคา และเวลาการเดินทาง  ตลอดจนเลือกที่นั่งและอาหารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของการบินไทยได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถชำระเงินค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต โดยระบบสามารถตรวจสอบและอนุมัติได้ทันที และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้อย่างมั่นใจ โดยลูกค้าจะได้รับบัตรโดยสาร E-Ticketing ซึ่งใช้เดินทางได้ทันที

นอกจากนี้ ผู้โดยสาร และลูกค้า ยังสามารถเช็คอินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า ก่อนการเดินทางได้ 2 - 24 ชั่วโมง โดยสามารถทำ Internet Check-in ได้จากที่บ้าน หรือ Internet Caf?  หรือสถานที่ใดก็ได้ ที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต โดยการใช้รหัสสำรองที่นั่ง (PNR)  เข้าไปเรียกข้อมูลของการเดินทาง การตรวจสอบความถูกต้องของเที่ยวบิน  การเช็คอิน การเลือกที่นั่ง และยืนยันการเช็คอิน รวมทั้งสามารถพิมพ์ Boarding Pass ได้ในทันที ซึ่งบริการนี้จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมากและไม่ต้องเสียเวลาเช็คอินที่สนามบินแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการสำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus ผ่านอินเทอร์เน็ตอีกหลายบริการ เช่น การตรวจสอบไมล์สะสม และ การแลกรางวัลบัตรโดยสาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจำนวนที่นั่งขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการปรับเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป

สำหรับ ผู้โดยสาร และลูกค้าของการบินไทย สามารถเข้าไปใช้บริการดังกล่าวได้ที่ www.thaiair.com  หรือ www.thaiairways.com

ธีระสิน แสงรังษี
Theerasin Saengrungsri
Manager, Domestic Public Relations Department
Corporate Communications
Tel. 02 - 545-2653
Fax. 02 - 545-3891
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง