รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัคร เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 15:48:21 น.
กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคพิเศษสำหรับนักบริหาร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) รับสมัครวันนี้ — 31 มีนาคม 2552   และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) รับสมัครวันนี้ — 10 เมษายน 2552 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2727-3883, 0-2377-7845 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://gspa.nida.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ในนามคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า)
พิภพ  ฆ้องวง (ท๊อป)  โทร. 02-248-7967-8 ต่อ 14, 08-1929-8864
โทรสาร. 02-248-7969
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง