๙ มกราคม วันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 9 มกราคม 2549 10:05:40 น.

กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ได้กำหนดให้วันที่ ๙ มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพิธีเปิด อู่เรือหลวง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๓๓

กิจการอู่เรือของไทยเริ่มต้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งในครั้งนั้นใช้ชื่อว่า "อู่หลวง" เป็นอู่ดินตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามท่าราชวรดิฐ ครั้งถึงในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรือหลวงมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของกิจการทหารเรือไทย พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอู่หลวงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอู่เป็นไม้ขนาดใหญ่ และเมื่อสร้างอู่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิด อู่หลวงด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๓๓ จากนั่นอู่หลวงได้พัฒนาเรื่อยมา จนกลายเป็นกรมอู่ทหารเรือในปัจจุบัน ทางราชการจึงได้ถือเอาวันที่ ๙ มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ และในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ นี้ เป็นวัน ครบรอบ ๑๑๖ ปี

สำหรับผลงานของ กรมอู่ทหารเรือ นอกจากภารกิจหลักในการซ่อมและสร้างเรือแล้ว ยังมีผลงานที่สำคัญ ๆ ที่เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการและลูกจ้าง กรมอู่ทหารเรือ ได้แก่ การต่อเรือตรวจการณ์ชุดเรือ ต.๙๑ - ต.๙๙ จำนวน ๙ ลำ การต่อเรือ พระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ การต่อเรือลากจูงขนาดกลาง การต่อเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด เรือหลวงล่องลม เรือตรวจการณ์ปืนชุด เรือหลวงศรีราชา การต่อเรือท้องแบนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การต่อเรือประมงพื้นบ้านสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน ๓๐ ลำ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ การจัดส่งกำลังพลพร้อมด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้วิจัยและค้นคว้าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ กองทัพเรือ จำนวนหลายโครงการ เช่น โครงการวิจัยเป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ โครงการวิจัยอากาศยานไร้คนขับ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๒๐ - ๓๐๐ แรงม้า โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมไบโอดีเซล และสำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ การต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ในปีนี้ กรมอู่ทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ๕ ส. ทำความสะอาดใหญ่
- วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง

- วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๔๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี พลเรือโท ชูศักดิ์ เสนานิกรม เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ

(ที่มา : ข่าว อร. โทร.๕๔๑๘๕)--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง