ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดตัวโครงการเงินฝาก “ธอส.-รักการออมเพื่อที่อยู่อาศัย”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 15:27:10 น.
กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

รับทันที “กระปุกหนูน้อย ธอส.”พร้อมลุ้นทุนการศึกษาปีละ 100,000 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติ ร่วมสร้างนิสัยรักการ ออมเปิดตัวโครงการเงินฝาก “ธอส.-รักการออมเพื่อที่อยู่อาศัย” เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากรับ ทันที “กระปุกหนูน้อย ธอส” ด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3.00% พร้อมโบนัสพิเศษอีก 2.5% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ นอกจากนั้นยังร่วมลุ้นทุน การศึกษาบัญชีเงินฝากรวมปีละ 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนครบ 12 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการออมและสร้างวินัยทางการเงินเพื่ออนาคต

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล กรรมการธนาคารและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำโครงการ “ธอส.-รักการออมเพื่อที่อยู่อาศัย” เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 6-24 ปี บริบูรณ์ ให้มีนิสัยรักการออม โดยเมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก “ธอส.-รักการออมเพื่อที่อยู่อาศัย” ครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป รับทันทีกระปุก “หนูน้อย ธอส.” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2550 ธนาคารมอบอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00% พร้อมโบนัสพิเศษอีก 2.50% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

“นอกจากสิทธิประโยชน์ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงถึง 3 % พร้อมโบนัสอีก 2.5 % ของดอกเบี้ยที่ได้รับแล้ว ลูกค้าที่มีการฝากเงินเข้าบัญชีต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละครั้ง ครบ 12 เดือน และไม่มีการถอนก่อนวันจับรางวัลทุนการศึกษา สามารถร่วมลุ้นชิงทุนการศึกษารวมปีละ 100,000 บาท ในเดือนกันยายนของทุกปี  โดยธนาคารจะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Random) อีกด้วย” นายฉัตรชัยฯ กล่าว

นายฉัตรชัย ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพ โครงการ “ธอส.-รักการออมเพื่อที่อยู่อาศัย” นี้ยังได้มอบข้อเสนอพิเศษเพื่อปูทางอนาคตให้เยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีบ้านเป็นของตนเอง สำหรับเยาวชนที่ฝากเงินในโครงการนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันยื่นกู้ รับสิทธิในการขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์หลักประกัน ไม่เกิน 100 % ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาเกณฑ์รายได้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ณ ขณะนั้น

“สำหรับโครงการเงินฝาก ธอส.-รักการออมเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เงินฝากอีกประเภทหนึ่งของธนาคารนับเป็นรูปแบบการออมอีกประเภทหนึ่งที่จะสามารถ สร้างนิสัยให้เกิดวินัยในการออมให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการตามรอยปรัชญาการดำรงชีวิตด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมให้เยาวชนลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย โดยเงินที่เหลือสามารถนำมาเก็บออมเพื่ออนาคตที่มั่นคง สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000” กรรมการธนาคารและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง