ม.ราชภัฏโคราช เปิดสอบระดับบัณฑิตศึกษา คนเข้าสอบเนื่องแน่น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 14:50:22 น.
กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--ม.ราชภัฏโคราช

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือก นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ในหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท และ ประกาศนียบัตร บัณฑิต ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการสอบข้อ เขียน ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการสอบ สัมภาษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการ แทนอธิการบดี และเหล่าคณาจารย์ มาทำการคัดเลือกนักศึกษาด้วยตนเอง สำหรับในปีนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาถึง 17 สาขาวิชา

ในส่วนของการประกาศผลสอบ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2552 การรายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 2 พฤษภาคม

2552 สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์วันที่ 3 พฤษภาคม 2552 และจะเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนมิถุนายน 2552 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 8 หมายเลขโทรศัพท์

0-4427-2827 0-4425-4000 ต่อ 1536
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-254000 nrrupr
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง