ไทยพาณิชย์ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3-6-12-24 เดือน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 15 มีนาคม 2549 17:39:24 น.
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์

ไทยพาณิชย์ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3-6-12-24 เดือน โดยเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ต่อปี และดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2549

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม  +0.25% ต่อปี

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเงินทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ทำการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้เป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะสั้น 3 เดือน และ  6 เดือน  เงินฝากประจำระยะยาว12 เดือน และ 24 เดือน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปี   ขณะเดียวกันได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมทุกประเภท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปีเช่นกัน  ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่  17 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

จากการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว   ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.00-3.75 ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.25-4.00  ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.75-4.25 ต่อปี เงินฝากประจำ 24 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่           ร้อยละ 4.25 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับเงินฝากประจำ 36 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารปรับเป็น MLR ร้อยละ 7.25 ต่อปี  MOR ร้อยละ 7.50  ต่อปี และ MRR ร้อยละ 7.75 ต่อปี

***สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ SCB Call Center (02) 777-7777***

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง