ภาพข่าว: การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 14:24:32 น.
กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดให้มีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน สำหรับพนักงานทุกระดับ ในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” ซึ่งเป็นการซ้อมแผนย่อยเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-224861 ลูกค้าสัมพันธ์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง