โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549 09:48:06 น.
กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วันนี้ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียนและหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ ๓/๒๕๔๙ ณ ห้องประชุม โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ เรืองสวัสดิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ และที่ ห้องประชุม โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเรือตรี ธนุส สุญาณเศรษฐกร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ

การศึกษาอบรมในหลักสูตรพันจ่านักเรียนและนักเรียนพันจ่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้พัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตามวิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยภายในกองทัพเรือและส่วนราชการภายนอก เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่อไป นอกจากนั้น ยังได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรู้จักพัฒนาตนเอง ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาอบรมในครั้งนี้ มีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดได้รับใบประกาศเกียรติคุณในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- หลักสูตรพันจ่านักเรียน ได้แก่ พันจ่าเอกหญิง เยาวพา แป้นแหลม สังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ ระดับคะแนน ๓.๒๘

- หลักสูตรนักเรียนพันจ่า ได้แก่ พันจ่าตรี ประสาน ขวัญอยู่เย็น สังกัด กรมอู่ทหารเรือ ระดับคะแนน ๓.๒๓

พื้นที่สัตหีบ

- หลักสูตรพันจ่านักเรียน ได้แก่ พันจ่าเอก ชำนาญ นิ่มนุช สังกัด กองเรือยุทธการ ระดับคะแนน ๓.๒๐

- หลักสูตรนักเรียนพันจ่าได้แก่ พันจ่าตรี ทองคำ พุฒละ สังกัด กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ระดับคะแนน ๓.๒๗

(ที่มา : น.ท.สวัสดี คงสุข โทร.๕๓๗๑๖)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง