กรมสรรพากรเปิดรับแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91  นอกเวลาและนอกสถานที่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2548 15:30:13 น.

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--กรมสรรพากร

กรมสรรพากรเพิ่มบริการรับแบบ  ภ.ง.ด. 90 ,  91  นอกเวลาทำการ  วันหยุดราชการ  และ

นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ตั้งแต่

บัดนี้ — 31 มีนาคม  2548  ดังนี้
1.  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ( เฉพาะเขตในกรุงเทพฯ )
1.1 วันจันทร์ — วันศุกร์  เวลา  08.30  น. — 19.00 น.

1.2 วันเสาร์ที่  26   มีนาคม  2548   เวลา  08.30 น. — 16.30 น.

2.  อาคารรัฐสภา เลขที่  2  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กทม. เปิดรับวันที่ 24 - 25  มีนาคม

และวันที่   28  มีนาคม  2548   เวลาทำการ

3. อาคารวัชมน   เลขที่ 32/399  ม. 9   ถนนพหลโยธิน  อ. คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

วันที่  21 กุมภาพันธ์ — 31 มีนาคม 2548  เวลา 08.30 น. — 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

4. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  ท่าพระ   วันที่  1 — 31  มีนาคม  2548

5. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  บางกะปิ  วันที่  16 — 31  มีนาคม  2548

6. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี   สะพานใหม่    วันที่  21 — 31  มีนาคม  2548

7. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี   แจ้งวัฒนะ     วันที่  16 — 31  มีนาคม  2548

8. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  ปิ่นเกล้า    วันที่  15  กุมภาพันธ์  —  31  มีนาคม  2548

9. ศูนย์การค้ามาบุญครอง  ชั้น 6 เขตปทุมวัน วันที่  15 — 31  มีนาคม  2548

ตามห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า  เริ่มเวลา  10.00 น. — 20.00 น.

นายวินัย วิทวัสการเวช   รองอธิบดีกรมสรรพากร  กล่าวว่า “ การให้บริการรับยื่นแบบ

นอกเวลาราชการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่ไม่สะดวกยื่นแบบในเวลาปกติ จึงขอเชิญชวนให้

ผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด 90 , 91 นอกเวลาและนอกสถานที่ดังกล่าว  นอกเหนือจากบริการรับแบบฯ

ที่กล่าวข้างต้น กรมสรรพากรยังให้บริการรับยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา  24  ชั่วโมง  ซึ่งปัจจุบันมี

ผู้ยื่นแบบผ่านเว็บไซต์  www.rd.go.th  ของกรมสรรพากรมากกว่า  2 ล้านรายแล้ว เนื่องจากความสะดวก

รวดเร็ว ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ  โดยเฉพาะในกรณีมีภาษีคืน ก็จะได้รับคืนเงินภายใน  15 วัน  อีกด้วย ”--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง