หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลทหารกองประจำการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2548 10:56:57 น.
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ ๓ กองพลรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพศชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๒๕ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๒๓ - พ.ศ.๒๕๓๐) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เข้าเป็นพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๖๗ นาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา - มารดา พร้อมตัวจริง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
- สำเนา สด.๙ หรือ สด.๔๓ พร้อมตัวจริง

- สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล สำเนามรณะบัตรของบิดา - มารดา และ สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง)

- สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่ ๖
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๒๖๔๘ และ ๐ ๓๖๔๑ ๒๖๖๘

(ที่มา : หนังสือกองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ ๓ กองพลรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โทร. (๐๓๖) ๔๑๒๖๔๘)--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง